Categories
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โลจิสติกส์

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทย

นวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า อาทิ

  • สำหรับระบบการขนส่งทางรางที่ใช้ในการเดินทางของประชาชน ภาครัฐได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาการบริหารและบริการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมในยุคใหม่ ได้แก่ การให้บริการจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ E-Ticket (e-TSRT) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  • สำหรับระบบการขนส่งสินค้าทางราง เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการและวางแผนข้อมูล ERP (Enterprise Resource Planning) สามารถนำมาใช้ในการบริการจัดการขนส่งสินค้าด้วยการบรรทุกเที่ยวเปล่า รวมถึงการคำนวณอัตราการบริหารจัดการการใช้งานของแคร่และหัวรถจักร (Fleet Utilization) เป็นหนึ่งในมาตรการของภาครัฐที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในด้านการบริหารจัดการ สำหรับในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อเมริกา หรือประเทศจีน ได้แก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Mode Shift) ด้วยการนำแคร่ Piggy Back ซึ่งเป็นการขนส่งแบบผสมผสานระหว่างการขนส่งทางรถไฟร่วมกับการขนส่งทางรถบรรทุก นิยมมากในประเทศละตินอเมริกา และประเทศในยุโรป เนื่องจากเป็นการขนส่งที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการขนส่งในแต่ละครั้ง รวมทั้งมีความคล่องตัวในการรวบรวมและการจัดส่งสินค้าในลักษณะ Door to Door โดยรถบรรทุก
  • นวัตกรรมไร้คนขับของรถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นการสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Link Line) เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลักสายอื่น ๆ ที่มีในปัจจุบันและอนาคต โดยมี บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTS) เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนแบบนำทางอัตโนมัติ Automated Guideway Transit (AGT) แบบไร้คนขับมาให้บริการประชาชน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย น่าจะเป็นระบบที่เข้ามาตอบโจทย์ในปัจจุบันและอนาคตได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันรถไฟฟ้ารูปแบบนี้ มีการให้บริการอยู่ที่สนามบินชั้นนำระดับโลก ที่มีนักท่องเที่ยวหลายสิบล้านคนต่อปี เช่น  London Heathrow (United Kingdom), Frankfurt/Main (Germany), Dallas/Fort Worth and San Francisco International Airport (United States) and Beijing Capital International Airport (China) รถไฟฟ้าสายสีทองมีจุดเด่น คือ เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมอย่างครบวงจร สามารถเชื่อมต่อกับการเดินทางรูปแบบอื่น ๆ ทั้งทางรถไฟฟ้า ทางรถ และทางเรือ ช่วยสร้างความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น และจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า 3 สาย คือ สายสีเขียวอ่อน (สีลม) ที่สถานีกรุงธนบุรี  (G1) สายสีม่วง (เตาปูน–ราษฎร์บูรณะ) ที่สถานีประชาธิปก (G4) และสายสีแดง (หัวลำโพง –มหาชัย) ที่สถานีคลองสาน (G3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *