Categories
Thought and Mindset (ความคิดและทัศนคติ)

พลังทางความคิดและการสร้างสรรค์

พลังทางความคิดและการสร้างสรรค์ (Power of thought และ Power of Idea) เป็นส่วนหนึ่งของการทำเงินหรือสร้างธุรกิจเงินล้าน ถ้าคุณไม่มีพลังทางความคิด คุณจะไม่สามารถสร้างเงินหรือเสกเงินขึ้นมาได้

พลังทางความคิดและการสร้างสรรค์ (Power of thought และ Power of Idea) เป็นส่วนหนึ่งของการทำเงินหรือสร้างธุรกิจเงินล้าน ถ้าคุณไม่มีพลังทางความคิด คุณจะไม่สามารถสร้างเงินหรือเสกเงินขึ้นมาได้ อ่านเพิ่ม กฎแห่งการเสกเงินคืออะไร คุณต้องปลูกฝังความคิดลงไปที่จิตใต้สำนึกของคุณก่อนว่า “คุณทำได้” “คุณสามารถมีเงินหลักล้านได้” “คุณมีศักยภาพพอที่คุณจะทำในสิ่งที่คุณจะทำได้”

พลังทางความคิดเป็นประตูเปิดไปสู่การทำธุรกิจของตัวเอง

คุณเก่งด้านไหน มี Passion ด้านไหน คุณจะทำมันได้ด้วยการฝังความคิดลงไปก่อนว่าคุณทำได้ แล้วคุณจะหาทางที่จะทำธุรกิจขึ้นมา การจะสร้างธุรกิจของคุณขึ้นมาได้ คุณจะต้องมีความฝัน ฝันว่าอยากจะทำ แค่คุณคิดก็ชนะแล้ว พอคุณคิด จักรวาลจะนำทางหรือบอกทางคุณว่า คุณจะต้องทำอย่างไร แล้วระหว่างนั้น คุณต้องลงมือทำด้วย ค่อยๆ ทำไป

ที่สำคัญ คุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Idea) บางคนมีแค่ความคิด (thought) และยังไม่มีความคิดสร้างสรรค์ (Idea) บางคนคิดว่าทำได้ คิดว่าต้องทำได้ แต่ยังไม่มีไอเดียว่าจะต้องทำอย่างไร ดังนั้น ไอเดียก็สำคัญด้วย เพราะแค่ความคิดอย่างเดียว ยังไม่พอ คุณต้องมีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ด้วย จึงต้องมีทั้งพลังทางความคิดและการสร้างสรรค์

แล้วไอเดียสร้างสรรค์จะหาได้อย่างไร เพราะบางคนเป็นคนที่ไม่มีไอเดียเลย เป็นคนธรรมดามาก คิดอะไรไม่ออก ไม่มีไอเดียอะไรเลย ให้คุณลองใช้วิธีนี้

2 วิธีสร้างไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์

  1. ลองดูตัวอย่างจากคนอื่น แล้วเอามาปรับใช้เป็นของคุณ คุณลองดูคนอื่น พอดูมากๆ คุณจะเกิดไอเดียของคุณเอง คุณอาจจะเลียนแบบคนอื่นก่อนบ้าง แล้วให้เปลี่ยนนิดหน่อย พอคุณทำบ่อยๆ คุณจะรู้แนวทางของคุณ แนวทางไหนที่เหมาะกับการเป็นตัวของคุณ คุณก็เลือกแนวทางนั้น นั่นแหละคือการเริ่มมีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์
  2. อยากให้คุณลองทำเป็นเหมือนคุณเล่น ไปลองเล่นสนุกกับอันนั้นอันนี้ คืออยากให้คุณ enjoy หรือสนุกกับการที่คุณได้ทำ เวลาที่คุณสนุก หรือทำอะไรเล่นๆ สนุกๆ ไอเดียต่างๆ จะออกมาตอนนั้น บางทีทำอะไรอยู่สนุกๆ ก็คิดไอเดียปิ๊งแวปก็มาได้ ฉะนั้น ให้คุณลองฝึกการมีไอเดียแบบนี้

อัจฉริยะมีได้กับทุกคน ทุกคนเกิดมาพร้อมกับอัจฉริยภาพ

ดังนั้นการคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก คุณสามารถฝึกและทำมันได้ตั้งแต่ตอนนี้

การเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองให้พุ่งทะยานและสำเร็จ คุณต้องเรียนรู้การปรับความคิดและทัศนคติที่ถูกต้องก่อน ในคอร์ส “สมองสั่งความคิด จูนจิตจักรวาล”

สนใจคอร์สสมองสั่งความคิด จูนจิตเงินล้าน (Mindset) คลิกตรงนี้

คอร์สออนไลน์ “สมองสั่งความคิด จูนจิตเงินล้าน”

สามารถฟังคลิปได้ที่ https://youtu.be/QyND3LMrs_c

Recent Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *