Categories
Rich (ความรวย)

5 วิธี มีเงิน 10 ล้าน ก่อนเกษียณ เขาทำกันอย่างไร

เริ่มต้นสร้างรายได้อย่างไร อยากมีเงินไหลเข้าแม้แต่ตอนหลับเค้าทำกันอย่างไร อยากสบายตอนแก่ ทำอย่างไร

5 วิธี มีเงิน 10 ล้าน ก่อนเกษียณ

💰 เริ่มต้นสร้างรายได้อย่างไร

💰 อยากมีเงินไหลเข้าแม้แต่ตอนหลับเค้าทำกันอย่างไร

💰 อยากสบายตอนแก่ ทำอย่างไร

  1. สร้างรายได้ของตัวเอง ที่เป็น Passive Income คือ อิสรภาพทางการเงิน หรือ “ถ้าเงินจะเข้า อยู่เฉยๆ เงินก็เข้า” แนะนำ 3 อย่าง คือ 1) เล่นหุ้นเพื่อเงินปันผล 2) ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อค่าเช่า จะต้องไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ที่ผ่อน หรือว่าผ่อนให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าผ่อนอยู่ เราจะเรียกหนี้สิน ไม่เรียกว่า ทรัพย์สิน และ 3) ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อค่าลิขสิทธิ์
  2. สร้างธุรกิจของตัวเอง โดยดึง Passion และศักยภาพของตัวเองออกมา (ดึงความเก่งและพลิกเป็นธุรกิจ) ข้อนี้ต้องใช้เวลา ไม่ใช่ 1-2 ปี จะได้อย่างแน่นอน ขนาดเรียนยัง 4 ปีเลย นี่ต้องใช้เวลาสร้างท่อน้ำเลี้ยงก่อนคุณเกษียณ เช่น ถ้าคุณเก่งกราฟฟิก ให้ไปสอน Photoshop หรือ Illustrator  หาหรือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพขายในตลาดออนไลน์ ค่อยๆ สร้างช่องทางการขาย (สามารถฟังคลิป การเริ่มต้นพลิกสิ่งที่รัก (Passion) ให้เป็นธุรกิจเงินล้าน ได้ที่ https://youtu.be/YUB74oCarlo  หรืออ่านบทความได้ที่ การเริ่มต้นพลิกสิ่งที่รัก (Passion) ให้เป็นธุรกิจเงินล้าน)
  3. เฟดตัวเองหรือดึงตัวเองออกมาจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน การเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่มีทางรวยถึง 10 ล้านได้แน่นอน เพราะมนุษย์เงินเดือนต้องตื่นเช้า เย็นกินข้าว อาบน้ำ เข้านอน ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ไม่มีเวลาพักผ่อน และไม่มีเวลาโฟกัสกับการสร้างธุรกิจ
  4. ฝึกการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย งดซื้อของที่ไม่จำเป็น คิดก่อนซื้อ อย่าซื้อของด้วยอารมณ์ เหล่านี้คือการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพิ่มทักษะการขายของ การพูด ความกล้า และการสร้างความมั่นใจ 4 ทักษะนี้ ใช้สร้างธุรกิจของตัวเองในโลกออนไลน์ หากอยากมีเงิน 10 ล้าน ต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ได้รวยจากมรดก คุณต้องฝึกเพิ่มทักษะเหล่านี้เพื่อสร้างเงินในโลกปัจจุบัน โลกยุคดิจิตอลให้ได้

หากคุณอยากสร้างรายได้ตั้งแต่วันนี้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ในปัจจุบันนี้ มีแค่การสร้างตัวตนและทำการตลาดออนไลน์เท่านั้นที่จะทำให้มีเงินเกิน 10 ล้านได้ คือการทำ Personal Branding and Online Marketing หากอยากรู้วิธีการทำแบรนด์ตัวตนเชิงลึก สามารถเรียนรู้ได้จากคอร์ส “สร้างเงินใช้เอง”

สนใจคอร์ส “สร้างเงินใช้เอง” ทำการตลาดออนไลน์ด้วย Value Content (Value Content Marketing + Personal Branding) คลิกตรงนี้

http://thinkandgowish.org/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83/

สามารถฟังคลิปได้ที่ https://youtu.be/I9oXNj1VrkA

Recent Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *