Categories
Thought and Mindset (ความคิดและทัศนคติ)

พลังทางความคิดและการสร้างสรรค์

พลังทางความคิดและการสร้างสรรค์ (Power of thought และ Power of Idea) เป็นส่วนหนึ่งของการทำเงินหรือสร้างธุรกิจเงินล้าน ถ้าคุณไม่มีพลังทางความคิด คุณจะไม่สามารถสร้างเงินหรือเสกเงินขึ้นมาได้

Categories
Rich (ความรวย)

ความรวยนั้นฟรี ทุกอย่างมีเหลือเฟือ

กฎแห่งการเสกเงินข้อแรก ถ้าคุณไม่รู้ข้อนี้ คุณจะยังไม่ปลดล็อคการเสกเงินขึ้นมา นั่นคือ “ความรวยนั้นฟรี” ทุกคนสามารถรวยได้ ทุกคนสามารถไปเอาความรวยได้หมด