Categories
Rich (ความรวย) Thought and Mindset (ความคิดและทัศนคติ)

การสำนึกรู้คุณ (Gratitude) เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินล้าน

การสำนึกรู้คุณ (Gratitude) เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินล้าน ถ้าเรารู้สึกขอบคุณวันละนิดวันละหน่อย จะสร้างพลังบวกและคลื่นความถี่สูงให้กับตัวเองเรื่อยๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการดึงดูดความรวยและมั่งคั่ง