Categories
e-book

E-book คิดอย่างเมียหลวง คิดอย่างผู้หญิงเลอค่า

[ราคา 499- สำหรับ e-book] [ราคา 599- สำหรับหนังสือ] คิดอย่างเมียหลวง คิดอย่างผู้หญิงเลอค่า Think As A Wife, Think Like A Precious Queen

Categories
Love (ความรัก)

ผู้ชายเลือกผู้หญิงแบบนี้เป็นคู่ชีวิต

ถ้าผู้หญิงรู้จักใช้แรงจูงใจทาง sex ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของผู้ชายให้เป็นประโยชน์ ดึงให้ผู้ชายผ่านระยะเวลาจนมีพัฒนาการทางด้านความรัก และความนับถือเรื่อยไปจนถึงการแต่งงาน จึงจะนับว่าเป็นผู้หญิงฉลาด ไม่ต้องเสียคนรักไปในภายหลัง