Categories
Rich (ความรวย)

ปลดล็อค 2 ข้อนี้ ความสำเร็จพุ่งทะยาน

อยากเป็นคน 10% ที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ต้องเข้าใจ 2 ข้อนี้
คนที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรือสร้างรายได้ ต้องมีข้อแรก แต่คนที่จะติดปีกพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นต้องมีข้อ 2

Categories
Rich (ความรวย)

สร้างคุณค่าให้คนอื่น เงินวิ่งเข้าหาคนแบบนี้

การสร้างคุณค่าให้คนอื่น เงินจะยิ่งไหลเข้าหาคุณ กฎข้อนี้เป็นกฎที่คุณจะต้องรู้ก่อนการทำธุรกิจใดๆ ให้สำเร็จ การที่คุณจะมีเงินสิบล้าน ร้อยล้าน คุณจะต้องรู้ว่า เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่สร้างคุณค่าให้คนอื่น

Categories
Rich (ความรวย)

อยากรวยมั่งคั่ง ต้องเป็นเจ้านายของเงิน

อยากรวยมั่งคั่ง ต้องเป็นเจ้านายของเงิน คนที่เป็นทาสของเงินคือคนที่มีรูปแบบความคิดของความกลัว กลัวเงินจะไม่พอ กลัวจะต้องจ่ายเงินออกไป ถ้าคุณอยากรวย คุณจะต้องปรับความคิดใหม่ โดยปรับความคิดให้เป็นเจ้านายของเงินให้ได้