Categories
Rich (ความรวย)

3 วิธีสร้างความกล้าในการออกกล้อง

หลายคนคงอยากจะออกมาในโลกออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่มีความกล้าที่จะเอาหน้าออกมาหน้ากล้อง ยังไม่กล้าที่จะถ่ายคลิป หรือว่ายังไม่กล้าที่จะโพสต์อะไรลงไป ดังนั้น เลยอยากแนะนำวิธีที่จะทำให้ทุกคนมีความกล้าที่จะออกมาหน้ากล้องให้ได้