Categories
Love (ความรัก)

กฎไม่ติดต่อ 21 วัน ผู้ชายกลับมา

เวลาผู้ชายหายไป ให้ลองใช้กฎไม่ติดต่อ 21 วัน แล้วจะสามารถดึงคนรักเก่าให้กลับมา กฎไม่ติดต่อ 21 วัน ส่วนใหญ่จะใช้ได้ดีกับผู้ชายที่คบกันมาแล้ว แต่กับผู้ชายที่มาเล่นๆ จะใช้ไม่ค่อยเวิร์ค

Categories
e-book iCourse (คอร์สออนไลน์)

E-book “คิดอย่างเมียหลวง คิดอย่างผู้หญิงเลอค่า”

[e-book ราคา 799-] ผู้หญิงเลอค่าเท่านั้นที่ผู้ชายจะไล่ตาม หนังสือเรียนรู้การปรับตัวเองให้เป็นผู้หญิงเลอค่า ดึงดูดรักแท้และสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต