Categories
Love (ความรัก)

ผู้ชายแพ้วาจาผู้หญิง อยากได้อะไรก็ย่อมได้

วาจาที่ออดอ้อนของผู้หญิงทำให้ผู้หญิงได้ทุกอย่างตามที่ใจปรารถนาโดยไม่ต้องออกแรงใดๆ เลย