Categories
Love (ความรัก)

กฎไม่ติดต่อ 21 วัน ผู้ชายกลับมา

เวลาผู้ชายหายไป ให้ลองใช้กฎไม่ติดต่อ 21 วัน แล้วจะสามารถดึงคนรักเก่าให้กลับมา กฎไม่ติดต่อ 21 วัน ส่วนใหญ่จะใช้ได้ดีกับผู้ชายที่คบกันมาแล้ว แต่กับผู้ชายที่มาเล่นๆ จะใช้ไม่ค่อยเวิร์ค