Categories
Rich (ความรวย)

5 วิธี มีเงิน 10 ล้าน ก่อนเกษียณ เขาทำกันอย่างไร

เริ่มต้นสร้างรายได้อย่างไร อยากมีเงินไหลเข้าแม้แต่ตอนหลับเค้าทำกันอย่างไร อยากสบายตอนแก่ ทำอย่างไร

Categories
Rich (ความรวย)

ปลดล็อค 2 ข้อนี้ ความสำเร็จพุ่งทะยาน

อยากเป็นคน 10% ที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ต้องเข้าใจ 2 ข้อนี้
คนที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรือสร้างรายได้ ต้องมีข้อแรก แต่คนที่จะติดปีกพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นต้องมีข้อ 2