Categories
Rich (ความรวย)

3 นิสัย คนรวยและเศรษฐี คัดเฉพาะที่พิเศษมากๆ

จริงๆ คนรวยมีหลายนิสัยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและร่ำรวยขึ้นมาได้ แต่ 3 ข้อนี้ คือคัดเฉพาะที่พิเศษมากๆ
คุณลองเช็คดูว่า คุณมีนิสัยของคนรวยและเศรษฐีแบบนี้บ้างหรือไม่ น

Categories
Rich (ความรวย)

ปลดล็อค 2 ข้อนี้ ความสำเร็จพุ่งทะยาน

อยากเป็นคน 10% ที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ต้องเข้าใจ 2 ข้อนี้
คนที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรือสร้างรายได้ ต้องมีข้อแรก แต่คนที่จะติดปีกพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นต้องมีข้อ 2