Categories
Rich (ความรวย)

อยากรวยมั่งคั่ง ต้องเป็นเจ้านายของเงิน

อยากรวยมั่งคั่ง ต้องเป็นเจ้านายของเงิน คนที่เป็นทาสของเงินคือคนที่มีรูปแบบความคิดของความกลัว กลัวเงินจะไม่พอ กลัวจะต้องจ่ายเงินออกไป ถ้าคุณอยากรวย คุณจะต้องปรับความคิดใหม่ โดยปรับความคิดให้เป็นเจ้านายของเงินให้ได้