Categories
Rich (ความรวย)

3 วิธีสร้างความกล้าในการออกกล้อง

หลายคนคงอยากจะออกมาในโลกออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่มีความกล้าที่จะเอาหน้าออกมาหน้ากล้อง ยังไม่กล้าที่จะถ่ายคลิป หรือว่ายังไม่กล้าที่จะโพสต์อะไรลงไป ดังนั้น เลยอยากแนะนำวิธีที่จะทำให้ทุกคนมีความกล้าที่จะออกมาหน้ากล้องให้ได้

Categories
Rich (ความรวย)

3 สิ่งที่จะทำให้คนชอบคุณในโลกออนไลน์

ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีคนชอบ สายหวาน สายนุ่มนวล สายดุดัน ก็มีคนชอบคุณได้จาก 3 สิ่งนี้