Categories
Rich (ความรวย)

ความลับของคนสำเร็จ ที่เค้าไม่บอกกัน

คนที่สามารถใช้สมองซีกขวามากกว่าคนอื่น จะประสบความสำเร็จในชีวิตสูงกว่าคนที่ใช้สมองซีกซ้าย